Interim Management

 
Interim Management polega na zatrudnianiu menedżerów o określonych umiejętnościach wyłącznie na czas potrzebny do wykonania konkretnych zadań. Menedżerowie zatrudniani na projekty czasowe  to wysokiej klasy eksperci, posiadający wieloletnie doświadczenie zdobyte na najwyższych szczeblach zarządzania firmami, gotowi zawierać kontrakty terminowe. Zdobyte wcześniej bogate doświadczenie pozwala im spojrzeć na problemy firmy w nowy sposób, z innej perspektywy. Nie bez znaczenia jest również fakt, że są oni nieskrępowani istniejącymi w firmie relacjami, zależnościami i uprzedzeniami.

Możliwość zaangażowania Interim Managera rozważamy wtedy, kiedy organizacja Klienta stoi przez koniecznością przeprowadzenia poważnych zmian lub realizacji skomplikowanych projektów, a wewnątrz organizacji nie ma osób posiadających kompetencje umożliwiające przeprowadzenie takich zmian. Najczęściej Interim Management jest stosowany w przypadkach restrukturyzacji, przejęć, zmian własnościowych, wejść na nowe rynki lub w sytuacjach kryzysowych. W takich momentach doświadczenie osoby, która zarządzała podobnymi procesami wielokrotnie w przeszłości jest dla naszych Klientów nieocenione.

Naszą rolą jest  przeprowadzenie - wspólnie z Klientem - diagnozy sytuacji, określającej potrzeby i cele zmian. Na podstawie wyników przeprowadzonej ekspertyzy dobieramy Interim Managera, którego wiedza, doświadczenie i profil osobowościowy są odpowiednie, by sprostać postawionemu przed nim zadaniu. Właściwie dobrany Interim Manager wspiera Zarząd w opracowaniu dokładnego planu działania i pomaga w jego realizacji. Postępy i terminowość jego prac są oceniane podczas comiesięcznych spotkań kontrolnych zespołu VDG International i Zarządu lub Rady Nadzorczej firmy Klienta.

 
Współpracujemy z grupą Interim Managerów, którzy posiadają nie tylko imponujące doświadczenie biznesowe, ale także ciszących się doskonałymi referencjami i szerokim portfolio zrealizowanych projektów. Korzystając z ich doświadczenia nasi Klienci mogą pozyskać managera o optymalnych kwalifikacjach wyłącznie na czas potrzebny do realizacji konkretnego zadania. Jego wiedza, doświadczenie i zaproponowane rozwiązania trwale wzbogacą zasoby firmy. Dodatkową korzyścią jest oszczędność czasu i środków niezbędnych do zatrudnienia i przeszkolenia nowego pracownika, a także brak stosunku pracy i wynikających z niego obciążeń socjalnych.
Rys historyczny