Executive Search

 
Prawidłowo przeprowadzony proces Executive Search jest najskuteczniejszą metodą pozyskiwania kandydatów o unikalnych kompetencjach, wszechstronnych umiejętnościach oraz specjalistycznej wiedzy.

W VDG International stosujemy wyłącznie metodę „direct search", która  polega na dotarciu do szerokiej puli Kandydatów w ściśle określonych sektorach rynku. Naszym celem jest przeprowadzenie dogłębnej analizy rynku. Jej wymiernym efektem jest nawiązanie kontaktu także z tymi Kandydatami, którzy w danym momencie nie poszukują aktywnie pracy.

Kluczowym składnikiem Executive Search jest budowana latami sieć kontaktów z Kandydatami. Nie chodzi tu jedynie o umiejętność utrzymywania relacji, lecz raczej o budowanie zaufania i wzajemnej sympatii obu stron, które pozwalają na szybkie i efektywne finalizowanie projektów.

Wiemy, że przy prowadzeniu projektów w obszarze Executive Search, nasi Klienci oczekują przede wszystkim w pełni profesjonalnego podejścia oraz  gwarancji poufności. Zapewniamy jedno i drugie. Angażujemy się w prace na każdym etapie procesu poszukiwania najlepszego Kandydata, weryfikując  jego profil kompetencyjny, doświadczenie oraz referencje. Dbamy także o to, by wartości reprezentowane przez Klientów i Kandydatów cechowała spójność i podobieństwo. Jesteśmy doradcą dla obu stron. Dlatego szczególnym powodem do dumy są dla nas liczne referencje i rekomendacje zarówno od Kandydatów, jak i Klientów.

Rys historyczny