Raporty

  • Raport z posiedzeń Rady Programowej Branży Horeca 2020
    POBIERZ PDF

  • Raport z posiedzeń Rady Programowej Biznesu 2020
    POBIERZ PDFO nas